1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

Commissies/vrijwilligers

Overige commissies
Scheidsrechterscommissie
Arjan de Pater Planning zaterdag
Peter de Haan Planning zondag
Peter de Haan Traject CS+
Quint Bouma Opleiding Club scheidsrechters
Armand van Oostrom Begeleiding scheidsrechters
Tenniscommissie
Marrie Schippers Voorzitter
Mayke Hofker lid evenementen
Margaret van Spronsen lid financien
Vertrouwenspersoon
Maaike Vreeswijk Vertrouwenspersoon
Vormgeving & huisstijl
Eva Jansen Communicatie
Marina Roos-Jansen Communicatie
Webmaster
Marc Aussems Webmaster
Financieel
Ledenadministratie
Ernst Beemsterboer Ledenadministratie
Penningmeester
Marcel Schippers Penningmeester
Sponsoring
Sander Pabbruwee Sponsoring
Bestuur
Drewin Nieuwenhuis Voorzitter
Marcel Schippers Penningmeester
Eline van Leeuwen Bestuurslid Hockeyzaken Jeugd
Peter Hordijk Bestuurslid Facilitaire Zaken
Reginald Brouwer Bestuurslid Accommodatie Zaken
Frits Emmerik Secretaris
Hockey
Jeugdcommissie
Eline van Leeuwen Voorzitter
Maarten Roos Wedstrijdsecretaris Jeugd
Marc Aussems Lijncoördinator meisjes A & ISH teams
Edith Verhaar Lijncoördinator meisjes B
Tessa Mulder Lijncoördinator meisjes C
Amy Langley Lijncoördinator meisjes D
Marcel Henneman Lijncoördinator jongens ABCD
Albert Jan Franken Lijncoördinator jongens ABCD
Arlette Sijbers Ontvangstcommissie nieuwe jeugdleden & wachtlijstbeheer
Paul Kuijvenhoven Hoofdtrainer - Technisch verantwoordelijke jongens
Ton Olijve Hoofdtrainer - Technisch verantwoordelijke meisjes a.i.
Matthijs van der Tas Keeperscoördinator
Ton Olijve Coördinator trainers
Marina Roos-Jansen Ontvangstcommissie nieuwe jeugdleden & wachtlijstbeheer
Irene Pabbruwee Algemene Jeugdzaken
Jongste Jeugdcommissie
Paul Ploeger Voorzitter
Robert Sinjorgo Hoofdtrainer – Technisch verantwoordelijk Jongste Jeugd
Martine Hiddema Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd
Janny Blanken Lijncoördinator Puppy's
Joris van Dijk Lijncoördinator Puppy's
Veronique Teunen - Van Walle Lijncoördinator F Jeugd
Anouk Rijk Lijncoördinator F Jeugd
Annette Kraft van Ermel Lijncoördinator eerstejaars E
Mireille Verschuur Lijncoördinator eerstejaars E
Peter van der Meulen Lijncoördinator tweedejaars E
Mark Wieser Lijncoördinator tweedejaars E
Sandra van der Meulen Coördinator Teammanagement
Materialencommissie
Ewout Broekhoff Keepers spullen, lockers, ballen en tassen
Seniorencommissie
Bram van Dijk Wedstrijdsecretaris Senioren
Bram Franken Coördinator senioren
Bob Hakkoer Coördinator trimmers
Toernooicommissie
Daniëlle Hordijk Jeugd & Jongste Jeugd/ vacature
Peter van der Meulen Jeugd & Jongste Jeugd/ vacature
Reginald Brouwer Schoolhockey
Zaalcommissie
Patrick Zellerer Voorzitter en Wedstrijdsecretaris