03.png 06.png 08.png 10.png Pion-geel.gif Sproeien-veld.gif Veld-Bubi.gif

Inschrijvingsformulier


Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Bardiensten en rijbeurten zijn verplicht, daarnaast vragen wij u om 1 vrijwilligersactiviteit te kiezen.
 
Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden en ouders. Bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk is daarom een voorwaarde voor het lid te kunnen worden van HC HDS.

 
   
Scheidsrechterkaart
 
De jeugd is verplicht om vanaf de C-leeftijd 3 keer per seizoen een wedstrijd van de jongste jeugd te fluiten (zestal hockey). Vanaf de B-leeftijd moeten leden de scheidsrechterscursus volgen en de officiƫle scheidsrechterskaart halen (elftalhockey). De kosten van de scheidsrechterscursus worden door HDS betaald.

 
   
   
 
Overige informatie
 
Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm. Bewaar dit formulier goed. Wij kunnen u hiernaar vragen.

 
   
 
   
   
   
Akkoord
 
Door uw inschrijving gaat u akkoord met het machtigen van HDS om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven Nederlandse bankrekeningnummer. Personen die als lid zijn toegelaten tot de vereniging, verplichten zich om op het moment van toelating lid te worden van de bond en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Voor ouders en partners van leden, die vrijwilligerswerk uitvoeren binnen HDS en zelf geen lid zijn van HDS, geldt dat zij door het lidmaatschap van hun kind of partner automatisch akkoord gaan met het zich onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNHB. Voor bepaalde groepen vrijwilligers zoals trainers, coaches en commissieleden geldt een aanvullende bepaling binnen HDS. Zij worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en te overhandigen aan HDS. Zonder VOG kan er geen benoemde betaalde of vrijwillige taak worden uitgevoerd.