HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg

Inschrijvingsformulier


Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Bardiensten en rijbeurten zijn verplicht, daarnaast vragen wij u om 1 vrijwilligersactiviteit te kiezen.
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden en ouders. Bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk is daarom een voorwaarde voor het lid te kunnen worden van HC HDS.

 
   
Scheidsrechterkaart
  De jeugd is verplicht om vanaf de C-leeftijd 3 keer per seizoen een wedstrijd van de jongste jeugd te fluiten (zestal hockey). Vanaf de B-leeftijd moeten leden de scheidsrechterscursus volgen en de officiĆ«le scheidsrechterskaart halen (elftalhockey). De kosten van de scheidsrechterscursus worden door HDS betaald.

 
   
   
 
Overige informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm. Bewaar dit formulier goed. Wij kunnen u hiernaar vragen.

 
   
 
   
   
Akkoord
  Door uw inschrijving gaat u akkoord met het machtigen van HDS om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven Nederlandse bankrekeningnummer. Personen die als lid zijn toegelaten tot de vereniging, verplichten zich om op het moment van toelating lid te worden van de bond en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Voor ouders en partners van leden, die vrijwilligerswerk uitvoeren binnen HDS en zelf geen lid zijn van HDS, geldt dat zij door het lidmaatschap van hun kind of partner automatisch akkoord gaan met het zich onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNHB. Voor bepaalde groepen vrijwilligers zoals trainers, coaches en commissieleden geldt een aanvullende bepaling binnen HDS. Zij worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en te overhandigen aan HDS. Zonder VOG kan er geen benoemde betaalde of vrijwillige taak worden uitgevoerd.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.