HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg
12 November AL

Uitnodiging: bijzondere ALV | 23.11.2023

Nieuws afbeelding


Beste leden van HDS,

Je bent van harte uitgenodigd voor onze bijzondere Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november om 20:00 uur. Tijdens deze vergadering zal zoals eerder aangekondigd een belangrijk agendapunt besproken worden. De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn als volgt:

  1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
  2. Goedkeuring notulen ALV 4 november 2022
  3. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement: Deze documenten zijn uiterlijk 5 dagen voor de ALV te vinden onder 'Documenten/ALV' en we moedigen je aan om deze vooraf door te nemen.
  4. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan deze cruciale bijeenkomst. Jouw aanwezigheid en input zijn van onschatbare waarde voor de vereniging.

Volmacht
Kun je niet bij de ALV zijn, geef dan een volmacht af. Dat kan door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van je lidnummer, en naam en lidnummer van degene die je volmacht. Dit moet uiterlijk16 november bij de secretaris bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

Jacco de Hooge
Voorzitter HDS